Bejelentés



bnagysandor
Per Ardua ad Astra

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.









Név: Dr. Professzor habil. B. Nagy Sándor Egyetemi magántanár Nyugat-Magyarország Eyetem ÜDVÖZLÖK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓT! Születési idő: 1944. február 11. Állampolgárság: magyar Mobil: +36-70-236-5142 E-mail: bnagys@t-online.hu Képzettségi adatok: Irok, olvasok és beszélek angolul, németül és oroszul. Részletek: 1962-1966: egyetemi diploma megszerzése a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Szakán, Budapesten. Posztgraduális képzések: 1970-1971: "Master of Social Sciences" (MSSc), fokozat megszerzése (ökonometriából és társadalomstatisztikából) a University of Birmingham-en, Angliában, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának ösztöndíjasaként. Diplomatéma: A magyar gazdaság ökonometriai modellje. 1975: a "Közgazdaságtudományok kandidátusa" (PhD) fokozat megszerzése a Magyar Tudományos Akadémián. Diplomatéma: A gazdasági előrejelzés módszertani problémái, a hazai konjunktúrakutatási és előrejelzési hagyományok összefoglalása. 2006: Habilitáció a Nyugat-Magyarország Egyetemen, Sopron 2007: „Egyetemi Magántanár” cím a Nyugat-Magyarország Egyetemen, Sopron Szakmai, oktatói tapasztalat: Wirtschaftsuniversitaet Wien: „Country risk analysis” Doktori iskola Budapesti Gazdasági Főiskola: THM English „Business Economics” School of Economic Studies (Számalk-University Hartfordshire): „Strategic Management” Zsigmond Király Főiskola: „Vállalatgazdaságtan”, „Vezetés-szervezés”, „Interkulturális menedzsment International Business School Budapest: Management, Management of Change Munkahelyek 2005 február 1. – 2006 július 15.: Zsigmond Király Főiskola, Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet, intézetvezető. Feladatok: a Főiskola HR-menedzser szakának szervezeti és szakmai irányítása, új közgazdász szakok akkreditálása és a képzés megindítása, a Szervezet- és vezetésfejlesztés, valamint a szervezeti kultúra tantárgyak oktatása. 2002 szeptember – jelenleg: Oktató a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a „Tourism and Hotel Management” Intézetben. Oktatott tárgy: Business Economics, angol nyelven. Feladat: a tananyag kidolgozása, oktatása és gondozása 1994 szeptember – 2005 április : International Business School Budapest. Feladatok: a "Management", "Management of Change" Introduction to Business”, „Business Concepts”, „Business Organisations”, „Statistics” elnevezésű tantárgyak tananyagának kidolgozása és oktatása angol és magyar nyelven. Rendszeres angol nyelvű előadói tevékenység a magyarországi menedzserképzés feladatairól, a magyar gazdaság helyzetéről. 1991-1993: European Business School Kft. Beosztás: ügyvezető igazgató. Feladatok: a német kormányszervekkel együttműködve a „European Business School Magyarország” megalapítása, működtetése. 1989-1993: Magyar Gazdasági Kamara Oktatási Központ Kft.. Beosztás: ügyvezető igazgató. Feladatok: az MGK Oktatási Központ Kft. profiljának, image-nek kialakítása. Az oktatási programok összeállításának irányítása, az oktatási program továbbfejlesztése ("Kamarás" Menedzseriskola projekt elkészítése). Nemzetközi menedzseriskolák hazai tevékenységének szakmai segítése. Hazai menedzserek külföldi képzésének irányítása német kormányszervekkel és partnerintézményekkel, japán kormányszervekkel (JICA) való szoros együttműködésben. Kutatási tevékenység: 1971 MSc disszertáció címe: An Econometric Model of Hungary (angolul) 1975 Kandidátusi (PhD) értekezés címe: A gazdasági előrejelzés módszertani problémái, a hazai konjunktúrakutatási és előrejelzési hagyományok összefoglalása. 1988 "Trendek és tendenciák a magyar gazdaságban, 1950-1987." OTKA "Nemzetközi adósságcsapda", OTKA 1990 "Erőltetett export és következményei" 1991 "Vállalatelméletek. Menedszeri motiváció – menedzseri tulajdonszerzés", Lord Káldor Alapítvány 1996 ”The Role of Culture Differences in Business”, Discussion Papers. -International Business School-Budapest1997 „Hungary s Exposure to Foreign Cultures in Business” ”, Discussion Papers. -International Business School-Budapest 1998 Regional Culture” in Central Europe ”, Discussion Papers. -International Business School-Budapest2000- The impact of culture differences on knowledge management 2002- Kisvállalkozások alapítása és gazdálkodása, különös tekintettel a kényszervállalkozókra 2005 Country risk analysis: international debt trap 2006 – Knowledge management Társadalmi tisztségek: 1989-tôl Lord Káldor Alapítvány, alelnök MTA Köztestület tagja Az „International Association of Cross-Cultural Competence and Management” tagja Az „Journal of International Association of Cross-Cultural Competence and Management” című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, Wirtschaftsuniversitaet, Bécs Publikációs jegyzék 1. „Rövid időszaki prognózisok módszerei”, (1968) In: „Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon” Akadémia Kiadó, Budapest 2. „A gazdasági előrejelzés módszerei a fejlett tőkés országokban” (1969) Közgazdasági Szemle, 5. sz. 616-627 old. 3. „A gazdasági előrejelzés módszerei a második világháború előtt” (1972) Statisztikai Szemle 7. sz. 773-790. old. 4. „A városfejlesztési elképzelések kidolgozásának tervezési modellje” (1973) Statisztikai Szemle 11. sz. 1120-1136. old. 5. A gazdasági előrejelzés irodalma - Bp. : SKV, 1974 [!1975]. - 86 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek : Témadokumentáció ; 6.) Bibliogr.: p. 53-71. 6. "Technical Progress in an Econometric Model of Hungary" (1975) Acta Oeconomica, Vol.14, pp. 59-73. 7. „A technikai haladás a növekedési modellekben”Statisztikai Szemle, 1973. 6. sz., 571592 old. 8. „A technikai haladás ábrázolása egy ökonometriai modellben”Statisztikai Szemle, 1974. 7. sz. 626-640 old. 9. „Előrejelzés és dinamikus stabilitás az ökonometriai modellekben” (1975) Statisztikai Szemle 3. sz. 263-279. old. 10. "An Analysis of Economic Growth with Technical Progress Function" (1982)Acta Oeconomica, 29, pp. 97-112. 11. "A vállalatvezetés belső struktúrája - Egy szociometriai felmérés néhány tanulsága” (1985) Vezetéstudomány,1985 Nr.10. 12. "Disembodied Technical progress" (1987) Acta Oeconomica, 32, pp. 62-75. 13. "Vállalatelméletek és menedzseri motiváció "(1985)Társadalmi Szemle,Nr. 10. 14. „Nemzetközi adósságcsapda” (1988) Külgazdaság 2-3. sz. 104-119. old. 15. „Nemzetközi adósságcsapda – Gazdasági növekedés és eladósodás”, OTKA tanulmány, Budapest, 1989 16. „The International Debt Trap: External and Internal Distribution of Incomes”, (1989) In: Macroeconomic Problems and Policies of Income Distribution, Ed. by Paul Davidson and Jan A. Kregel, England, USA 17. „Disembodied technical progress – Theory and Mesurement”, előadás a „Kaldor’s Relevance Today” konferencián, Budapest, 1988 18. „Disembodied Technical Progress: Theory and Measurement„ (1991) In: „Nicholas Kaldor and Mainstream Economics, Confrontation or Convergence? Edited by Edward J. Nell and Willi Semmler, Macmillan 19. "Historical Background of Management Development in Central and Eastern Europe" (1992) Review of Business, Nr. 4., St. Johns University, New York 20. „Cultural Diversity and Cross-cultural Management in Hungary” (1998) Journal of Cross-Cultural Competence and Management, Nr. 1. pp.301-334, Vienna 21. „Multicultural „Push” in Hungary`s Business Life” (1998) ANNALES of the International Business School, p.73-90. Budapest 22. „Central and Eastern European Managers and their Western Counterparts: conflicts and conflict potentials –Hungarian experience” (1998) In: Kultur & Management, Arbeitspapier Nr. 10., Gesellschaft für Ostkooperation, Wien 23. “Management, Organisational Behaviour” (1998) Angol nyelvű előadások az International Business School BABS (Gazdálkodási) szakán, Budapest 24. “A Comparison of Austrian and Hungarian Management Relevant Cultural Standards”,(1999) ANNALES of the International Business School,1999. p. 37-52. Budapest 25. “Management of Organizational Change” (2000) Tankönyv az International Business School BABS (Gazdálkodási) szakán, Budapest 26. “Assessing management training needs in Central and Eastern Europe: Survey of selected enterprises in Hungary” (2001) Study prepared for EU European Training Foundation in co-operation with CEEMAN (Central and East European Management Development Association), Budapest 27. “Introduction to Business” (2002) Tankönyv az International Business School BABL szakán, Budapest 28. “Management Concepts” (2003) Tankönyv az International Business School BABL szakán, Budapest 29. “Business Organisations” (2004) Tankönyv az International Business School BABL szakán, Budapest 30. “Knowledge Management and Organisational Change” (2005) Előadás az Intercultural Knowledge Management Challenges of Eastern and Western Europe" című konferencián, Eisenstadt 31. „Business Management” (2005) Tankönyv az International Business School BABS (Gazdálkodási) szakán Budapest, 170.o. 32. „Business Economics” (2005) Tankönyv a Budapesti Gazdasági Főiskola, Tourism and Hotel Management Intézet 33. „Knowledge management, Organisational Learning and the Size of Organisations (A theoretical model)" (2005) Előadás az Intercultural Knowledge Management Challenges of Eastern and Western Europe" című konferencián, Bécs 34. „Business Economics” (2005) Tankönyv a Budapesti Gazdasági Főiskola, Tourism and Hotel Management Intézet 35. „Knowledge management, Organisational Learning and the Size of Organisations (A theoretical model)" (2005) Előadás az Intercultural Knowledge Management Challenges of Eastern and Western Europe" című konferencián, Bécs 36. „From Knowledge Management to Knowledge Generation” (2006) (Zsigmond Király Főiskola Évkönyve, 2006. Budapest 37. „Hosszú távon mindnyájan meghalunk” A gazdasági növekedés ökonometriai elemzésének dilemmái (2007), A Nyugat Magyarországi Egyetemen lezajlott habilitációs eljárás keretében tartott előadás átdolgozott változata (In:Zsigmond Király Főiskola Évkönyve, 2007. Budapest) 38. „Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment”, (2008), L̀Harmattan-Zsigmond Király Főiskola; 39."A "harmadik" termelési tényező" (2006), Polgári Szemle, 2010 Dec. 6. évf. 6. szám 40. Sándor Nagy/Nagyné Rita Schiffer: The Third Factor of Production - Disembodied Technical Progress as an Indicator of the Kondratieff-Cycle Volume 3 - Issue 1 – Spring 2011 www.transnational-journal.eu Budapest – Berlin


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?



Csiri Péter [ 2016-09-23 17:32 ]

Tisztelt Tanár Úr!

Az első osztályos levelező szakon az elmúlt előadásán ZsKE-n említette, hogy segítséget tud adni a házi dolgozat Témakörének kiválasztásában.

Kérném szíves segítséget, pár témakör megadásával.

Köszönettel,
Csiri Péter



Zsidi Agota [ 2014-12-29 12:18 ]

zsidiagota@gmail.com



Zsidi Agota [ 2014-12-29 12:17 ]

Tisztelt Tanár Úr!
Előzőekben beszéltünk telefonon és nagyon sokat segített nekem. Kérném még abban a segítségét, hogy egy elmúlt 10 évben megjelent kommunikációs munkáról kellene beszélni a felvételin , és ehhez lenne kedves segíteni, hogy honnan tudnék letölteni ilyen témában anyagot a felkészüléshez!
Köszönettel és tisztelettel,

Zsidi Ágota



Izsó Bernadett [ 2013-09-08 13:35 ]

Tisztel Tanárúr!
A ZSKF emberi erőforrás másodéves tanulója vagyok.Pénteki vezetés szervezés óránkon említette,hogy lehetőség lenne a könyvének elektronikus igénylésére. Szeretném kérni, hogy amennyiben lehetséges küldje el nekem az e-mail címemere.
izsobetti@citromail.hu
Köszönettel:Izsó Bernadett











Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!